lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Material

material från LBMG-seminarier

2018

Den 23 maj 2018 gavs det femte årliga seminariet om brand management på Ekonomihögskolan med Lund Brand Management Group som värd.

På denna sida kommer material från LBMG-seminarierna att läggas upp efter hand.

presentAtIONER, lBMG seminariet 2018

MER OM 2018 års seminarium