Referensgrupp

SPARBANKEN SKÅNES CENTRUM FÖR HÅLLBAR NÄRINGSLIVSUTVECKLING

Katarina Andrén
Verkställande direktör, Sparbanksstiftelsen Finn
info@sparbanksstiftelsenfinn.se

Mats Benner
Rektor vid Ekonomihögskolan
mats.benner@ehl.lu.se

Annika Olsson
Rektor vid LTH, Lunds Tekniska Högskola
annika.olsson@lth.lu.se

Förutom ovan kommer även en till två seniora forskare samt ett antal näringslivspartners att ingå i centrumets referensgrupp. 

Kontakt

Centrumföreståndare Susanne Arvidsson, docent i företagsekonomi

susanne.arvidsson@fek.lu.se

Senast uppdaterad: 2022-09-02