Ekonomihögskolans forskningsområden

Vid Ekonomihögskolan finns många mötesplatser för forskare, doktorander och partnerföretag, där forskning bedrivs inom ramen för ett stort antal forskningsprogram och spetsområden.

Ekonomihögskolans forskningsområden organiseras bl.a. kring våra institutioner och traditionella akademiska ämnesinriktningar som företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt, informatik och statistik. Här kan du läsa om respektive institutions ämnesområde och dess olika inriktningar.

Kvalitet i forskning

Lunds universitet rankas som ett av världens 100 bästa universitet. Sedan 2001 är Ekonomihögskolan EQUIS-ackrediterad av EFMD, en kvalitetsorganisation för handelshögskolor världen över. Det utgör ytterligare en garant för att vår forskning och utbildning håller högsta internationella kvalitet.

Läs mer om EQUIS-ackreditering av EFMD

Forskarutbildningen bedrivs ofta i institutionernas regi. På Ekonomihögskolan arbetar över 350 forskare och lärare. Här finns omkring 100 forskarstuderande som avlägger omkring 20 disputationer varje år. Värt att notera är att vi har världens största institution för ekonomisk historia.
 

Senast uppdaterad: 2019-01-14