Företagsekonomi

Forskningsområden och utmaningar

Våra forskningsområden på företagsekonomiska institutionen är organisation, marknadsföring, strategi och forskningspolitik, redovisning och finans samt entreprenörskap.

Forskning i företagsekonomi har en stark akademisk prägel och är empiriskt orienterad med studier av såväl offentliga organisationer som privat verksamhet. Forskarna vid institutionen har omfattande kontakter med näringsliv, offentlig sektor och andra forskare inom sina ämnesområden samt bygger både nationella och internationella nätverk.

Våra forskningsområden

  • Entreprenörskap
  • Marknadsföring
  • Organisation
  • Redovisning och finans
  • Strategi och forskningspolitik

Läs mer om Företagsekonomiska institutionen

Senast uppdaterad: 2020-05-25