Tidigare pristagare

av Familjen Jan Söderbergs pris i ekonomi

Nathan Nunn, and a logotype saying JSP, as in Jan Söderberg Prize.

2020 års mottagare av The Jan Söderberg Family Prize in Economics and Management

Nationalekonomen Nathan Nunn är den andra mottagaren av The Jan Söderberg Family Prize in Economics and Management. Han får priset för sina forskningsresultat med fokus på ekonomisk, historisk utveckling och därmed också sina innovativa kvantitativa metoder. Hans kreativa användning av data från då och nu förnyar forskningsfältet, där han obehindrat rör sig mellan ekonomisk historia, beteendevetenskap och nationalekonomi.

Priset delades ut under en digital ceremoni 24 mars 2021.

Se föreläsningen (youtube)

Läs mer om professor Nathan Nunn (pressmeddelande 2019-01-27)

Marianne Bertrand, portrait. And a logotype with the letters JSP, as in Jan Söderberg Prize. Photo and illustration.

2019 års mottagare av The Jan Söderberg Family Prize in Economics and Management

Nationalekonomen Marianne Bertrand blev den allra första mottagaren av The Jan Söderberg Family Prize in Economics and Management. Hon fick priset för att hon tar upp några av de viktigaste och mest kontroversiella frågorna i dag, som ojämlikhet, diskriminering och sexism. Priskommittén fann att hennes forskning har en fantastisk bredd och att den utgör ett gott exempel på den potential som finns i nya metoder för samhällsvetenskap.

Priset delades ut den 12 mars 2019 under en högtidlig ceremoni vid Ekonomihögskolan i Lund.

Se föreläsningen (youtube)

Läs mer om professor Marianne Bertrand (pressmeddelande 2019-01-14)

Se pristagarnas föreläsningar på youtube

Linus Dahlander (2022)

Nathan Nunn (2020)

Marianne Bertrand (2019)