Studier i handelsrätt

Rättsliga regler finns överallt och genomsyrar i princip alla verksamheter. Handelsrätt som ämne utgör det ekonomiska livets juridik och vår utbildning vänder sig till alla som behöver förstå och använda sig av regelverket, med ett fokus på de delar av juridiken som är viktiga för företag och organisationer.

Studier i Ljusgården.

Är du nyfiken på hur förhållanden mellan individer, grupper, företag och organisationer regleras? Mellan företag och anställda? Mellan företaget och andra intressenter? Hur man löser juridiska problem? Då ska du läsa handelsrätt! Genom vår utbildning lär du dig hur du analyserar rättsliga konsekvenser av olika handlingsalternativ och använder juridiken som ett strategiskt verktyg i din yrkesroll.

Handelsrätt är ett ämne som lämpar sig särskilt väl för dig som är analytisk och problemlösningsorienterad. Ett stort intresse för samhällsfrågor och affärslivet i allmänhet är en god grund för att ta sig an vårt ämne. Du behöver kunna uttrycka dig väl i skrift och vara beredd att ägna mycket tid att läsa kurslitteratur. I seminarier och skrivuppgifter övar du att utreda rättsproblem och framställa lösningar med hjälp av lagar, rättspraxis och juridisk litteratur. Ofta arbetar du i grupp med andra studenter då du tränas i din förmåga att arbeta praktiskt med juridik. Den kompetensen har du nytta och glädje av i arbetslivet, vare sig du kommer att arbeta i företag, i offentlig sektor eller starta eget.

Yrkesprofil

Studier i handelsrätt ger en god professionell bas för varierande arbetsuppgifter som förutsätter både ekonomiskt och juridiskt kunnande.

Vare sig du arbetar som vd, perso­nalchef, revisor, kommunal handläggare, som egenföretagare eller inom media eller sjukvården måste du kunna hantera regler på ett strategiskt och kunnigt sätt. Det lär du dig genom att läsa handelsrätt.

Kurser

Fristående kurser och kurser inom program.

Master’s in European and International Trade and Tax Law

För dig som redan har en kandidatexamen. Programmet ges helt på engelska med studenter från hela världen.

Kandidatprogram i Human Resources

Kandidatprogrammet i Human Resources (HR) är ett program på grundläggande nivå för dig som vill arbeta med personal- och arbetslivsfrågor.

Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor