Kommersiell avtalsrätt och förhandling, 15 hp

Kurskod: HARG03

Vill du lära dig att arbeta praktiskt med juridiken på en fördjupad nivå? Att kunna förhandla? Att kunna skriva avtal? Att rent allmänt kunna analysera problem och tänka strategiskt kring vad som är den bästa lösningen utifrån ett juridiskt perspektiv? Den här kursen ger dig inte bara fördjupade  teoretiska kunskaper i central affärsrätt utan också förmåga att arbeta praktiskt med juridik. Den kompetensen har du nytta och glädje av i arbetslivet, vare sig du kommer att arbeta i företag, i offentlig sektor eller starta eget.

Kursen erbjuder dig möjligheten till aktiv inlärning och aktivt deltagande. Fokus ligger på fördjupad avtalsrätt, framförallt svensk rätt, men internationella inslag förekommer. Förhandlingsövningar är också en viktig del av kursen. Allt som sker på kursen, föreläsningar, övningar och förhandlingar, är obligatoriskt, dvs. kräver din närvaro och aktivitet. Ditt bidrag i form av aktiv medverkan är viktig för att kvaliteten på kursen ska bli den högsta möjliga och ger mycket tillbaka till deltagarna i form av förhandlingsförmåga, förmåga att göra muntliga presentationer och förmåga att lösa juridiska problem, också i ett strategiskt perspektiv.

Observera att det är obligatoriskt att närvara och aktivt delta på alla föreläsningar/övningar på kursen.

Schema

HARG03 Schema HT 2022 

Kursplan och litteraturlista

HARG03 Kursplan

HARG03 Kurslitteratur HT 2022