EU:s marknads- och konkurrensrätt, 15 hp

Kurskod: HARG11

Kursen behandlar grundprinciperna för EU:s inre marknad, med tonvikt på den konkurrensrättsliga regleringen, men tar även upp reglerna om statliga stöd och offentlig upphandling. Dessa regler bestämmer hur EU:s inre marknad fungerar och har därmed stor betydelse för företag som är verksamma i Sverige och andra unionsländer.

Kursen riktar sig till blivande företagsledare, entreprenörer, marknadsförare, bolagsjurister, civilingenjörer och andra som har behov av att hantera konkurrensrättsliga frågor ur ett affärsperspektiv.

Behörighetskrav:

  • Juridisk översiktskurs samt Marknadsföringsrätt och immaterialrätt eller
  • Juridisk översiktskurs, Kommersiella avtal och köp samt ytterligare 15 hp handelsrättpå B-nivå

Observera att denna kurs i viss mån överlappar med den tidigare kursen Immaterialrätt och konkurrensrätt.

Schema

HARG11 Schema VT 2023

Kursplan och litteraturlista

HARG11 Kursplan

HARG11 Kurslitteratur VT 2023