Kandidatuppsats i arbetsrätt, 15 hp

Kurskod: HARH16

Kursen syftar till att den studerande ska fördjupa sina kunskaper i att identifiera, undersöka och analysera företeelser i arbetslivet från arbetsrättsliga utgångspunkter. Arbetet ska redovisas i en uppsats som framställs och försvaras vid ett uppsatsseminarium.

Schema

Schema HARH16 HT 2022

Kursplan och litteraturlista

HARH16 Gällande kursplan

HARH16 Kurslitteratur HT 2022