Kandidatuppsats i arbetsrätt, 15 hp

Kurskod: HARH16

Kursen syftar till att den studerande ska fördjupa sina kunskaper i att identifiera, undersöka och analysera företeelser i arbetslivet från arbetsrättsliga utgångspunkter. Arbetet ska redovisas i en uppsats som framställs och försvaras vid ett uppsatsseminarium.

Schema

Schema kommer att publiceras närmare kursstart.

Kursplan och litteraturlista

HARH16 Gällande kursplan

HARH16 Kurslitteratur HT 2022

Kontakt

Gisela Broomé
Utbildningsadministratör

gisela.broome@har.lu.se
Telefon: +46 46 222 91 12
Rum: EC2:381

Senast uppdaterad: 2022-08-08