Personalekonomi, HR-frågor i en ekonomisk kontext, 15 hp

KURSKOD: HURB05

OBS! Kursen ges endast inom HR-programmet

Kursen behandlar grundläggande civilrätt av betydelse för företagets ekonomiska struktur såsom avtalsrätt och associationsrätt. Kursen introducerar även andra rättsregler av särskild betydelse för ekonomisk verksamhet såsom regler om löneskydd och konkurs. De ekonomiska aspekterna på HR-frågor har en rättslig ram och kursen ger en bild av denna rättsliga struktur. Samspelet mellan ekonomi och juridik är ett genomgående tema i kursen. Arbetsmarknadens funktionssätt behandlas genom en introduktion till teorier kring arbetsutbud och arbetskraftsefterfrågan, lönebildning och arbetsmarknadspolitik. Kursen introducerar grundläggande företagsekonomiska begrepp och teorier, principer för dubbel bokföring, bokslut och räkenskapsanalys. Därefter behandlas begreppet personalekonomi och olika modeller såsom bidragskalkyler och investeringskalkyler som har relevans för det arbetsvetenskapliga området. Metoder för att beräkna och värdera investeringar och effekter av insatser för personal och arbetsmiljö presenteras. Vidare diskuteras hur sådana beräkningar kan tolkas och tillämpas.

Schema

HURB05 Schema HT 2022

Kursplan och litteraturlista

HURB05 Gällande kursplan

HURB05 Kurslitteratur HT 2022

Kontakt

Kajsa Ekholm
Utbildningsadministratör

kajsa.ekholm@har.lu.se
Telefon: +46 46 222 91 12