Redovisning och revision

Har du planer på att bli företagsledare eller revisor? Då ska du titta närmare på de kurser som ingår i denna fördjupning!

Den bolagsrättsliga fördjupningen är tänkt att ge en gedigen rättslig grund för den som vill arbeta med bolagsrättsliga frågor. Företagsledare och revisorer kommer dagligen i kontakt med dessa frågor. Flera kurser inom fördjupningen riktar sig till studenter som är intresserade av revisions- och revisorsfrågor.

Information om utbildningskrav för revisorer (Revisorsinspektionen)

Fristående kurser på nivå 1-30 hp

Fristående kurser på nivå 31-60 hp

Fristående kurser på nivå 61-90 hp