Skatterätt

Skatternas företagsekonomiska betydelse ökar för varje år och ekonomiska beslut som kräver kunskap om skatter blir allt mer komplexa i både stora multinationella och små nationella företag. Perspektivet förskjuts i takt med globaliseringen från nationellt till internationellt. Specialisering i skatterätt är särskilt intressant för dig som planerar att bli revisor, ekonomichef eller controller, men också för dig som tänker dig en karriär inom Skatteverket eller revisionsbyråernas skatteavdelningar. Inom denna profil rekommenderas kompletterande utbildning i företagsekonomi (särskilt redovisning).

Den inledande kursen för dig som vill specialisera sig i skatterätt är Beskattningsrätt I, följt av Beskattningsrätt II. Har du läst 60 hp handelsrätt och minst 30 hp i skatterätt kan du specialisera dig ytterligare inom Internationell beskattning eller Beskattning i den digitala eran

Fristående kurser på nivå 1-30 hp

Fristående kurser på nivå 31-60 hp

Fristående kurser på nivå 61-90 hp

Master’s in European and International Trade and Tax Law

För dig som redan har en kandidatexamen. Programmet ges helt på engelska med studenter från hela världen.