Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

John Brolin. Foto.

John Brolin

Doktorand

John Brolin. Foto.

Global trade in the Anthropocene : A review of trends and direction of environmental factor flows during the Great Acceleration

Global handel i Antropocen : En översikt av trender och riktning i miljöfaktorflöden under den Stora Accelerationen

Författare

 • John Brolin
 • Astrid Kander

Summary, in Swedish

Global handel är ett försummat område i debatten om Antropocen, men spelar en implicit roll i många av dess definitioner. Handelns roll i att förskjuta miljöbelastning över Jorden skiljer sig väsentligt mellan det 'Columbianska utbytet' (1492-1800), den Industriella Revolutionen (~1800-1950), och den Stora Accelerationen (efter 1950). Vår systematiska översikt över forskningsläget visar emellertid att de över 350 globala studier av miljöfaktorer i handel som identifierats alla fokuserar på den Stora Accelerationen. En underliggande frågeställning här är ifall flöden av miljöfaktorer är ekonomiskt och/eller miljömässigt gynnsamma för alla, ett exempel på av rika länders exploatering av fattiga, eller helt enkelt en oavsiktlig konsekvens av skillnader i miljöeffektivitet. Vi pekar på likheter i flödenas trender och riktning mellan världsregioner och mellan utvecklade och utvecklingsländer beroende på typ av miljöfaktor. Land, virtuellt vatten, HANPP, och föroreningar kopplade till övergödning vilka kan kopplas till den 'organiska ekonomin' (eller direkta flöden av biomassa), flödar huvudsakligen från områden med låg befolkningstäthet till områden där den är hög, och påverkas bara sekundärt av skillnader i välstånd. Faktorer som energi, luftföroreningar och växthusgaser, vilka kan kopplas till den 'minerala ekonomin' tenderar att flöda från utvecklings- till utvecklade länder, och förklaras antingen av högre konsumtionsnivåer eller av högre miljöeffektivitet i utvecklade länder, vilket har liknande konsekvenser för nettoflöden. Vi väver skiften i trender och flödesriktningar till en sammanhängande berättelse. Slutligen argumenterar vi för globala studier av miljöfaktorer i handel för perioderna före den Stora Accelerationen om vi vill kunna pröva hypoteser om Antropocens ursprung och karaktär, antingen genom större geografisk vidd i långsiktiga nationella och/eller varustudier, eller genom att miljömässigt komplettera en del nyligen sammanställda globala monetära handelsdatabaser för perioden före 1950.

Avdelning/ar

 • Ekonomisk-historiska institutionen
 • Hållbara omställningar över tid och rum

Publiceringsår

2022

Språk

Engelska

Sidor

71-110

Publikation/Tidskrift/Serie

The Anthropocene Review

Volym

9

Issue

1

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

SAGE Publications

Ämne

 • Economic History

Nyckelord

 • consumption-based accounts
 • ecologically unequal exchange
 • embodied land
 • emissions embodied in trade
 • environmental footprints
 • environmental load displacement
 • global environmental change
 • physical trade balance
 • trade-embedded impact
 • virtual water

Aktiv

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 2053-020X