lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Disputation i nationalekonomi

Disputation

Margaret Samahita har för avläggande av doktorsexamen i nationalekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Self-Image and Economic Behavior.

Fakultetsopponent är professor Kjell Arne Brekke, universitetet i Oslo.

Läs mer om avhandlingen

OM HäNDELSEN

Tid: 24 mars 2017 kl. 10.15-12.00

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum, sal EC3:210