lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Terminsstart för Ekonomie kandidatprogrammet termin 4 och 6

Övrigt

Kick-off för termin 4

Tisdagen den 29 augusti kl. 09.00–10.00 i Crafoordsalen
Adress: Holger Crafoords Ekonomicentrum, EC1, Tycho Brahes väg 1

Kick-off med programchef och programkoordinator.

Kick-off för termin 6

Tisdagen den 29 augusti kl. 10.00–11.00 i Crafoordsalen
Adress: Holger Crafoords Ekonomicentrum, EC1, Tycho Brahes väg 1

Kick-off med programchef och programkoordinator.


Frågor? Kontakta oss!

E-post: ekonkand@ehl.lu.se

Pernilla Honoré
Programkoordinator

Telefon: 046-222 02 86

Katalin Orban
Utbildningsadministratör

Telefon: 046-222 79 22

OM HäNDELSEN

Tid: 29 augusti 2017 kl. 09.00-11.00

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum, Crafoordsalen