lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Den svenska välfärdsstatens framväxt. Hälsa och välfärd i ett livscykelperspektiv

Seminarium

 

 

Bild: iStock

Therese Nilsson, docent i nationalekonomi: Den svenska välfärdsstatens framväxt. Hälsa och välfärd i ett livscykelperspektiv

De långsiktiga effekterna av miljöfaktorer vid livets början har rönt mycket uppmärksamhet bland såväl forskare som beslutsfattare under det senaste decenniet. I en serie av projekt har Therese Nilsson tillsammans med andra forskare utvärderat långsiktiga effekter av reformer och inslag i den tidiga svenska välfärdsstaten. I föreläsningen läggs ett särskilt fokus vid introduktionen av BVC. Idag är fri spädbarnsvård en självklarhet, men så var inte fallet i 1930-talets Sverige, när försöksverksamheten av barnavårdscentraler introducerades för första gången. Grundläggande delar av den svenska välfärdsstaten såg dagens ljus redan under 1920-30-talet. Med hjälp av historisk information om när, var och hur olika reformer genomfördes, kan vi idag få unik kunskap om de långsiktiga effekterna på hälsa och välfärd. Vilken inverkan hade ex. introduktionen av gratis spädbarnsvård på barnens hälsa, utbildning och arbetsmarknadsutfall senare i livet?

Hör och se Therese berätta om sin föreläsning här

Läs mer om Therese Nilsson i universitetets forskningsportal

 


Under universitetets 350-årsjubileum bjuder Ekonomihögskolan in till en ny populärvetenskaplig seminarieserie – Ekonomihögskolan gör skillnad – där våra forskare delar med sig av sin kunskap och expertis. Seminarierna vänder sig till alla som är intresserade av samhällsekonomiska utmaningar och möjligheter. Seminarierna är gratis och öppna för alla! 

Har du frågor om Ekonomihögskolans jubileumsserie är du välkommen att kontakta Anna Löthman.

Läs mer om Ekonomihögskolans jubileumsaktiviteter

OM HäNDELSEN

Tid: 13 september 2017 kl. 19.00-20.00

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum, Crafoordsalen