lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Proportionalitetsprincipens i EU-skatterätten

Seminarium

Lunds skatteakademi bjuder in till terminens första seminarium - om proportionalitetsprincipens ställning i EU-skatterätten.

Docent Maria Hilling, Lunds universitet, talar kring proportionalitetsprincipens ställning i EU-skatterätten. Anförandet kommenteras av professor Xavier Groussout och docent Henrik Wenander, Lunds universitet.

Observera lokalbytet - seminariet är, p.g.a. stort intresse, flyttat från Telarissalen till Pufendorfsalen! 

Program torsdagen den 14 september

16:30 Maria Hilling, Lunds universitet, inleder seminariet.

17:00 Xavier Grossout & Henrik Wenander kommenterar anförandet.

17:30 Frågor/diskussion

18:00 Postseminarium i Gallerian.

Varmt välkomna!

Anmälan till postseminariet är dessvärre stängd. Ni är dock välkomna på själva seminariet i mån om plats.

Läs mer om Lunds skatteakademi.

OM HäNDELSEN

Tid: 14 september 2017 kl. 16.30

Plats: Pufendorfsalen, Juridiska fakulteten, Lilla Gråbrödersgatan 4, Lund