lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Disputation i ekonomisk historia

Disputation

Sylvia Sztern har för avläggande av doktorsexamen i ekonomisk historia författat en vetenskaplig avhandling med titeln Russia on the Move: The Railroads and the Exodus from Compulsory Collectivism 1861–1914.

Fakultetsopponent är professor Judith Pallot, University of Oxford.

Läs mer om avhandlingen

OM HäNDELSEN

Tid: 19 september 2017 kl. 13.00-15.00

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum, sal EC3:211