lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

RENT Conference 2017

Konferens

RENT XXXI anordnas i Lund, (15)16-17 november 2017. 

Precis som tidigare välkomnas bidrag till konferensen som berör alla aspekter av entreprenörskap och småföretagande. Årets tema är "Relevance in Entrepreneurship Research". Traditionellt har entreprenörskap och småföretagande betraktats som praktiska och relevanta ämnen som bidrar med lösningar på samhälleliga problem såsom arbetsskapande, uppstart av nya företag och industrier, såväl som att bidra till regional utveckling. I en tid där forskningsområdet blir mer och mer institutionaliserat och den akademiska tyngden i forskningen får mer utrymme än relevansen bidrar utvecklingen till allt mer frustration bland forskare i området i fråga om gapet mellan relevans och rigorositet - något som kommer att diskuteras då vi möte på RENT Conference i Lund 2017. 

RENT är en del av firandet av Lunds universitets 350-årsjubileum, som firas under tiden 19e december 2016 till och med 28e januari 2018. Läs mer om jubileet här.

Mer information om konferensen finns på EISAMs hemsida. 

OM HäNDELSEN

Tid: 15 november 2017

Plats: Lokal meddelas senare