lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Fair Taxation, Tax Transparency and Disclosure Rules

Seminarium

I egenskap av medarrangör till konferensen Substainable Business, Reporting and Assurance bjuder Lunds skatteakademi in till vårens tredje seminarium med temat hållbar beskattning.

Seminariets övergripande tema är hållbar beskattning och inbegriper följande föredrag:

Huvudtalare - "Good tax governance and transparency"
Hans Gribnau, professor i skatterätt vid Tilburgs universitet.

Föredrag - "Academic perspectives on corporate taxation from a sustainable business perspective"
Roger Persson Österman, professor i skatterätt vid Stockholms universitet. 

Föredrag - "Ethics taxation"
Axel Hilling, docent vid handelsrättsliga institutionen, Lunds universitet.

Föredrag - "Disclosure rules and transparency"
Tomas Algotsson, Skatteverket. 

Föredrag - "Transparency and taxation"
Yvonne Bertlin, CFO - AstraZeneca

Föredrag - "Fair taxation"
Björn Nordgren, Nordic Tax Director - GE 

Efter huvudtalare och inledande föredrag bjuds publiken in till ett panelsamtal modererat av Ingrid Melbi Persson, partner vid PwC.

Anmälan till seminariet är dessvärre stängd.

OM HäNDELSEN

Tid: 17 november 2017 kl. 15.20-17.20

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum, Crafoordsalen