Big Science i framtidens Lund

Seminarium

Den 15 oktober kl. 16.00 bjuder Ekonomihögskolan in till en bokdiskussion där vi diskuterar boken "Big Science i småstaden" med fokus på framtida utmaningar, prioriteringar och forskningspolitiska strategier.

Boken ”Big Science i småstaden” är skriven av Olof Hallonsten, docent vid Ekonomihögskolan i Lund, på uppdrag av Lunds universitet och tänkt som en introduktion till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV för samhällsvetare, humanister, ekonomer och jurister. Boken behandlar anläggningarnas historia, politik, organisation, omvärldsrelationer, och frågor om vetenskaplig produktivitet och innovation. Boken ger även en introduktion till forskningsanläggningarnas tekniska och vetenskapliga grunder. 
 
Det finns många viktiga framtidsfrågor kring etableringen av ESS och MAX IV i Lund:
•    Hur kommer forskningsanläggningarna att påverka Lund som stad? 
•    Hur integreras anläggningarna i övriga samhället?
•    Hur fungerar anläggningarna i forsknings- och innovationssystemet? 
•    Vilken samhällsnytta av anläggningarna får vi konkret se i framtiden?  

Med en panel av kunniga och insiktsfulla personer, där också bokens författare ingår, diskuterar vi dessa och flera andra frågor med utgångspunkt i boken.

Paneldeltagare:
Mikael Eriksson, professor i acceleratorfysik, chefskonstruktör MAX IV. 
Peter Honeth, f d universitetsdirektör och statssekreterare i utbildningsdepartementet. 
Olof Hallonsten, fil dr i forskningspolitik och docent i sociologi, författare till boken. Verksam vid Ekonomihögskolan. 
Yasemin Arhan Modéer, VD, processledare och projektledare, Altitude Meetings.

Moderator:
Trine Grönlund

Tid och plats:
Den 15 oktober kl 16.00-18.00 i Nya Fest, AF-borgen i Lund.

Anmälan:
Anmälan via denna länk. Föranmälan krävs, begränsat antal platser. Alla anmälda får boken i förväg för att kunna delta i diskussionen. Afternoon tea serveras från kl 15:30. Diskussionen börjar kl 16:00. Eventet är kostnadsfritt.

Läs mer om Framtidsveckan

Kontakt för frågor om eventet: Lina Rönndahl

Kontakt på Ekonomihögskolan: Anna Löthman

15 oktober 2019
15:30–18:00

Lokal

AF-borgen
Sandgatan 2
223 50 Lund

Kontakt

Lina Rönndahl

Lina.Ronndahl@jur.lu.se