Cirkulär ekonomi – Hur kan man gå mot ett alltmer hållbart och cirkulärt livsmedelssystem?

Webbinarium

Hur kan Skåne gå mot och bli en ledande aktör i utvecklingen av hållbara livsmedelssystem? Hur ser det ut idag, vad kan och behöver göras och vilka verktyg har vi? Utmaningar och möjligheter belyses av föreläsare från viktiga aktörer i Skånes livsmedelssystem.

Cirkulär ekonomi – Hur kan man gå mot ett alltmer hållbart och cirkulärt livsmedelssystem?

Anmäl dig till webbinariet här (ungapped.com)

 

Efter föreläsningarna följer en paneldiskussion möjligheter framåt, hur händelseutvecklingen i vår omvärld påverkar arbetet som görs idag och tankar om det som behöver göras framöver.

Medverkande:

Agneta Påander – Hållbarhetsdirektör Orkla Foods Sverige
Agneta har under de senaste åren på ett framgångsrikt sätt lyckats få hållbarhet att genomsyra hela verksamheten och bli en integrerad del av företagets affärsstrategi och affärsmål. Engagemanget är högt och hållbarhetsarbetet är en av de främsta drivkrafterna för att utveckla verksamheten framåt. Orkla Foods Sverige, en del av Orkla, är Nordens ledande aktör av varumärken och konceptlösningar till dagligvaruhandel och storhushåll.

Fredrik Wilhelmsson – Föreståndare AgriFood Economics Centre
Fredrik Wilhelmsson är föreståndare på AgriFood Economics Centre vid Ekonomihögskolan. Han arbetar med analys av styrmedel i jordbruks- och handelspolitiken som påverkar jordbrukets hållbarhet.

Joakim Enquist – VD IUC Syd
Joakim Enquist, VD på IUC Syd, och har en lång erfarenhet inom innovations och främjarsystemet, med mest fokus på industrin. Från början från Borås där han verkat inom tillväxtbolag och företagsstödjande organisationer och flyttade till Skåne 2018. Han har en bakgrund som certifierad affärsarkitekt och brinner för att stödja och driva förändringsarbeten på företag, främst när det gäller affärsmodellstransformation och få företag att se nya möjligheter och ta sig an dem.

Hans Ramel – Ordförande LRF Skåne
Hans Ramel är ordförande för LRF Skåne som representerar ca 15 000 medlemmar som driver ca 8 000 företag inom de gröna näringarna i Skåne. Han driver även Övedsklosters gods i Sjöbo kommun, där det bedrivs växtodling, skogsbruk, nötköttsproduktion, jakt samt kultur- och besöksverksamhet.

Rickard Albin – Innovationschef, Culinar
Innovationschef på Culinar med fokus på mer långsiktig forskning och utveckling. Lång erfarenhet som analyschef, kvalitetschef och utvecklingschef på olika livsmedelsföretag. Vinjournalist som bisyssla.

Hannes van Lunteren – Business Designer och Head of KrinovaFOOD, Krinova Incubator & Science Park, moderator
Ansvarig inom livsmedelsområdet på Krinova med tolv års erfarenhet av affärsutveckling och innovation inom SMF livsmedelsföretag, på företagsnivå såväl som systematisk. Business Designer, Sommelier och Preses i Svenska Dryckesakademien.

 

 


Om webbinarieserien – Agenda: Sustainability


I omställningen mot mer hållbara organisationer har hållbarhetsfrågor klättrat högt upp på agendorna i både offentlig och privat sektor. Denna omställning är på många sätt en utmaning som kräver nya tankesätt, affärsmodeller, innovationer och praxis. Att lyckas med omställningen är viktigt för att lösa klimatkrisen och minska sociala ojämlikheter.

Vi tror att det bästa sättet att nå de ambitiösa mål som uttrycks i t.ex. Agenda 2030, EU Green Deal och The Sustainable Finance Platform, är att gå samman, dela idéer och innovationer samt att starta nya kreativa samarbeten. Därför lanserar vi Agenda: Sustainability – en webbinarieserie där vi bjuder in aktörer från den privata och offentliga sfären att diskutera med intresseorganisationer, myndigheter och forskare hur man kan hitta effektiva sätt att lyckas med de hållbarhetsutmaningar vi har högt upp på våra agendor.

Agenda: Sustainability organiseras av Lund Institute for Sustainable Impact vid Ekonomihögskolan, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Lunds kommun och Region Skåne.

Läs mer om webbinarieserien här

 

 

20 april 2022
13:00–14:30

Lokal

This is an online meeting.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Kontakt

Susanne Arvidsson

susanne.arvidsson@fek.lu.se