Den lokala demokratins vägval

Seminarium

Sverige tillhör ett av världens mest decentraliserade länder, där kommunsektorn har ansvaret för tunga välfärdsområden som barnomsorg, skola, äldreomsorg och socialtjänst. Det gör att frågan om hur den kommunala demokratin mår är högst angelägen.

På detta KEFU-seminarium presenteras resultat från 2022 års SNS Demokratirådsrapport. Vi får höra om hur den lokala demokratin tycks må, vari den lokala demokratins viktigaste utmaningar ligger, och vilka reformer som eventuellt skulle kunna stärka den lokala demokratin.

Medverkande: Gissur Erlingsson, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och ordförande för SNS demokratiråd 2022.

Tid: Torsdagen den 8 december kl 14.00-16.00.

Plats: St Algatan hörsal (auditorium): Stora Algatan 4, Lund

Anmäl dig här http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/474

8 december 2022
14:00–16:00

Lokal

Externa relationer, Lunds universitet
Stora Algatan 4
223 50 Lund