Disputation i ekonomisk historia: Elisa Labbas

Disputation

Elisa Labbas vid Ekonomisk-historiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Elisa Labbas har för avläggande av doktorsexamen i ekonomisk historia författat en vetenskaplig avhandling med titeln Squeezed in mid-life: Studies of unpaid caregiving among working-age men and women across Europe.

Fakultetsopponent är professor Tine Rostgaard, Stockholms universitet.

25 oktober 2022
10:15–12:00

Lokal

EC3:207
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund