Disputation i ekonomisk historia: Enrico Debiasi

Disputation

Enrico Debiasi vid Ekonomisk-historiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Enrico Debiasi har för avläggande av doktorsexamen i ekonomisk historia författat en vetenskaplig avhandling med titeln The Historical Origins of the Mortality Gradient. Socioeconomic Inequalities in Adult Mortality over Two Centuries in Sweden.

Fakultetsopponent är Dr. Andrew Hinde, University of Southampton.

Läs mer om avhandlingen

2 oktober 2020
10:15–12:00

Lokal

EC3:210
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund