Disputation i ekonomisk historia: Igor Martins

Disputation

Igor Martins vid Ekonomisk-historiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Igor Martins har för avläggande av doktorsexamen i ekonomisk historia författat en vetenskaplig avhandling med titeln Collateral Effect: Slavery and Wealth in the Cape Colony.

Fakultetsopponent är Associate Professor Leticia Arroyo Abad, City University of New York.

14 oktober 2020
14:15–16:00

Lokal

EC3:211
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund