Disputation i ekonomisk historia: Luis Serratos

Disputation

Luis Serratos vid Ekonomisk-historiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Luis Serratos har för avläggande av doktorsexamen i ekonomisk historia författat en vetenskaplig avhandling med titeln Disease, Death, and Displacement: The long-term effects of early-life conditions on income, education, and health in Sweden, 1937–2011.

Fakultetsopponent är professor Mikael Rostila, Stockholms universitet.

29 april 2021
10:15–12:00

Lokal

EC3:211
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund