Disputation i ekonomisk historia: Nicolai Baumert

Disputation

Nicolai Baumert vid Ekonomisk-historiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Nicolai Baumert har för avläggande av doktorsexamen i ekonomisk historia författat en vetenskaplig avhandling med titeln For God’s Sake – The Work and Long-Term lmpact of Christian Missionaries in Cameroon, 1844–2018.

Fakultetsopponent är Associate Professor Yannick Dupraz, Aix-Marseille School of Economics.

Läs mer om avhandlingen

12 september 2022
10:15–12:00

Lokal

EC3:108
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund