Disputation i företagsekonomi: Anna Stevenson

Disputation

Anna Stevenson vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Anna Stevenson, doktorand vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Företagsekonomiska institutionen, har för avläggande av doktorsexamen i företagsekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Constructing the ‘social’ in social entrepreneurship: A postcolonial perspective.

Fakultetsopponent är professor Martyna Śliwa, Essex Business School, University of Essex.

Läs mer om avhandlingen

21 maj 2021
13:15–15:00