Disputation i företagsekonomi: Hossain Shahriar

Disputation

Hossain Shahriar vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Hossain Shahriar har för avläggande av doktorsexamen i företagseonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Gender Transculturation: Navigating Market-Mediated Contesting Gender Ideologies in Consumer Acculturation.

Fakultetsopponent är associate professor Marius K. Lüdicke, University of London.

16 december 2022
10:15–12:00

Lokal

EC3:207
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund