Disputation i företagsekonomi: Janina Schaumann

Disputation

Janina Schaumann vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Janina Schaumann har för avläggande av doktorsexamen i företagsekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Stakeholder-based brand equity (SBBE) – A qualitative study of its development through firm-stakeholder interactions in emerging markets.

Fakultetsopponent är professor Richard Gyrd-Jones, Copenhagen Business School.

Läs mer om avhandlingen

21 september 2021
13:15–15:00

Lokal

Rhenmansalen, Ideon Alfa 5:B413
Scheelevägen 15H
223 63 Lund