Disputation i företagsekonomi: Louise Klintner

Disputation

Louise Klintner vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Louise Klintner har för avläggande av doktorsexamen i företagsekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Normalizing the Natural: A study of menstrual product destigmatization.

Fakultetsopponent är professor Sara Louise Muhr, Copenhagen Business School.

16 april 2021
13:15–15:00

Lokal

Rhenmansalen, Ideon Alfa 5:B413
Scheelevägen 15H
223 63 Lund