Disputation i företagsekonomi: Tanya Kolyaka

Disputation

Tanya Kolyaka vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Tanya Kolyaka, doktorand vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Företagsekonomiska institutionen, har för avläggande av doktorsexamen i företagsekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Financial Bootstrapping as Relational Contract: Linking resource needs, bootstrapping behaviors, and outcomes of bootstrapping exchanges.

Fakultetsopponent är professor Dilani Jayawarna, University of Liverpool Management School.

Läs mer om avhandlingen

Delta i disputationen via Zoom

19 maj 2021
13:15–15:00

Lokal

Rhenmansalen, Ideon Alfa 5:B413
Scheelevägen 15H
223 63 Lund