Disputation i forskningspolitik: Erik Brattström

Disputation

Erik Brattström vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Erik Brattström har för avläggande av doktorsexamen i forskningspolitik författat en vetenskaplig avhandling med titeln The missing link: The implementation of priorities for research, development, and innovation.

Fakultetsopponent är dr. Jorrit P. Smit, University of Leiden.

Läs mer om avhandlingen

13 april 2023
10:15

Lokal

EC3:211
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund