Disputation i handelsrätt: Fabiana Avelar Pereira

Disputation

Fabiana Avelar Pereira vid Institutionen för handelsrätt försvarar sin doktorsavhandling.

Fabiana Avelar Pereira har för avläggande av doktorsexamen i handelsrätt författat en vetenskaplig avhandling med titeln Global Collective Agreements: A Response to Urgent Global Labour Concems.

Fakultetsopponent är professor Tonia Novitz, University of Bristol.

Läs mer om avhandlingen

Om du vill ha zoom-länken till disputationen, skicka ett mail till pernilla.hakansson@har.lu.se senast den 14 september.

16 september 2021
13:15–15:00

Lokal

This is an online meeting.