Disputation i informatik: Imad Bani-Hani

Disputation

Imad Bani-Hani vid Institutionen för informatik försvarar sin doktorsavhandling.

Imad Bani-Hani har för avläggande av doktorsexamen i informatik författat en vetenskaplig avhandling med titeln Self-Service Business Analytics and the Path to Insights – Integrating Resources for Generating Insights.

Fakultetsopponent är Arisa Shollo, Copenhagen Business School.

Läs mer om avhandlingen

18 februari 2020
13:15–15:00

Lokal

EC2:101
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC2
Ole Römers väg 6
223 63 Lund