Disputation i nationalekonomi: Danial Ali Akbari

Disputation

Danial Ali Akbari vid Nationalekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Danial Ali Akbari har för avläggande av doktorsexamen i nationalekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Das Human-Kapital: Emerging Patterns in the Class Structure.

Fakultetsopponent är Tobias Broer, Stockholms universitet.

Läs mer om avhandlingen

Disputationen kommer att genomföras i EC3:210 för inbjudna, disputationen är öppen för allmänheten och kommer sändas i sal EC1:137. 

Man kan även delta på disputationen genom Zoom - anmäl er senast den 10 juni för att få inbjudan till zoom-mötet: https://forms.gle/yXi5mHNdFxNS9V6p8

11 juni 2021
13:15–15:00

Lokal

EC3:210
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund