Disputation i nationalekonomi: Demid Getik

Disputation

Demid Getik vid Nationalekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Demid Getik har för avläggande av doktorsexamen i nationalekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Essays in Applied Economics.

Fakultetsopponent är professor Beatrix Eugster, University of St Gallen.

Läs mer om avhandlingen

15 september 2022
10:15–12:00

Lokal

EC3:211
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund