Disputation i nationalekonomi: Hampus Poppius

Disputation

Hampus Poppius vid Nationalekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Hampus Poppius har för avläggande av doktorsexamen i nationalekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Quantitative Studies on Pricing and Consumer Behavior.

Fakultetsopponent är professor Sofia Berto Villas-Boas, UC Berkeley.

 

Disputationen kommer att genomföras i EC3:210 för inbjudna, disputationen är öppen för allmänheten och kommer sändas i sal EC1:137. 

Man kan även delta på disputationen genom Zoom - anmäl er senast den 24 maj för att få inbjudan till zoom-mötet: https://forms.gle/FBFRdjUs7WUrXUop9 

25 maj 2021
17:15–19:00

Lokal

EC3:210
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund