Disputation i nationalekonomi: Jim Ingebretsen Carlson

Disputation

Jim Ingebretsen Carlson vid Nationalekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Jim Ingebretsen Carlson har för avläggande av doktorsexamen i nationalekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Essays on economic behavior, focusing and auctions.

Fakultetsopponent är professor Topi Miettinen, Hanken School of Economics.

Läs mer om avhandlingen

22 maj 2018
14:15–16:00

Lokal

EC3:210
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund