Disputation i nationalekonomi: Josefin Kilman

Disputation

Josefin Kilman vid Nationalekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Josefin Kilman har för avläggande av doktorsexamen i nationalekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Monetary Policy and Economic Inequality.

Fakultetsopponent är professor Svend Erik Hougaard Jensen, Copenhagen Business School.

Läs mer om avhandlingen

25 november 2022
10:15–12:00

Lokal

EC3:211
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund