Disputation i nationalekonomi: Mehmet Caglar Kaya

Disputation

Mehmet Caglar Kaya vid Nationalekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Mehmet Caglar Kaya har för avläggande av doktorsexamen i nationalekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Essays on Corporate Growth and Corporate Credit Risk.

Fakultetsopponent är docent Gustav Martinsson, Kungliga Tekniska Högskolan.

Läs mer om avhandlingen

21 februari 2020
14:15–16:00

Lokal

EC3:210
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund