Disputation i nationalekonomi: Sara Mikkelsen

Disputation

Sara Mikkelsen vid Nationalekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Sara Mikkelsen har för avläggande av doktorsexamen i nationalekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Family Matters: Essays in Applied Microeconomics.

Fakultetsopponent är professor Sören Leth-Petersen, Köpenhamns universitet.

Läs mer om avhandlingen

Disputationen kommer att genomföras i EC3:210 för inbjudna, disputationen är öppen för allmänheten och kommer sändas i sal EC1:137. 

Man kan även delta på disputationen genom Zoom - anmäl er senast den 27 april för att få inbjudan till zoom-mötet: https://forms.gle/LxeQ3rTmxQeBKKug6  

 

28 april 2021
10:15–12:00