Ekonomihögskolans hedersdoktor 2018 Annika Winsth föreläser

Föreläsning

Välkommen på hedersdoktors-föreläsning vid Ekonomihögskolan.  Näringslivsprofilen Annika Winsth, en av Ekonomihögskolans nya hedersdoktorer, ger föreläsningen: "Har penningpolitiken spelat ut sin roll? Har verkligheten sprungit ifrån teoriboken?"

Annika Winsth, en av Ekonomihögskolans nya hedersdoktorer, föreläser den 24 maj. Foto: Nordea

 

Till ANMÄLAN

Om Annika Winsth
Annika Winsth föddes i Lund 1968. Hon har bedrivit studier vid Lunds universitet och har examina i både nationalekonomi och från förvaltningslinjen.

Annika Winsth är sedan mitten på 1990-talet verksam inom Nordea och sedan 2008 chefekonom. I denna roll har Annika Winsth utmärkt sig genom sin expertis inom ekonomins utveckling och ekonomisk politik. Hon har under senare år gjort sig känd som en tydlig om än behärskad kritiker av den långt drivna expansiva penningpolitiken.

Annika Winsth har haft uppdrag vid bland annat Institutet för framtidsstudier och Utrikespolitiska institutet och är sedan sommaren 2017 ledamot av Universitetsstyrelsen vid Lunds universitet. Under senare år har intresset och engagemanget för universitetet och Ekonomihögskolan ökat och Annika Winsth har medverkat i olika sammanhang anordnade av bland andra Knut Wicksells centrum för finansvetenskap, Lundaekonomerna och LINC (studentföreningen i finans).

Pressmeddelande
 

24 maj 2018
13:00–14:00

Lokal

Karlssonsalen, EC3
Holger Crafoords Ekonomicentrum
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund

Kontakt

Jeanette Ströberg

jeanette.stroberg@ehl.lu.se