Etik i forskning och forskarutbildning - en angelägenhet för hela LU

Seminarium

Som forskare har man ett privilegium i att få fördjupa sig i både teori och empiri och fritt definiera frågeställningar. Detta innebär stora möjligheter att utveckla och bidra till forskningen men kommer också med ansvar för att följa forskningsetiska principer och god forskningssed.

Om seminariet

Under detta seminarium lär du dig det viktigaste om etikprövning (varför den finns och vad den innebär), hur olika regelverk förhåller sig till varandra och vad god forskningssed innebär. Du får också lära dig vad man som forskare behöver veta om etik i samband med internetforskning. Det blir tre föredrag och tillfälle att ställa frågor till talarna.

Seminariet hålls på engelska. Det utgör en del av en LU-gemensam vidareutbildning av forskarhandledare "Professionalisering av handledarrollen".

Talarna

Föredragen ges av tre experter:

Martin Dribe, professor i ekonomisk historia, föreståndare för Centrum för ekonomisk demografi (LU) och vetenskaplig sekreterare Etikmyndigheten

Simon Lindgren, professor i sociologi, föreståndare för DIGSUM (Umeå universitet)

Mats Johansson, docent Medicinsk etik (LU)

Till kalenderhändelsen på engelska


Kaffe med tiltugg serveras.

28 mars 2023
14:15–16:30

Lokal

Crafoordsalen
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC1
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund

Anmälan

Anmälan är stängd.

Kontakt

Maria Stanfors

maria.stanfors@ehl.lu.se