Framtidsveckan

urval av föreläsningar med våra forskare

Forskare verksamma vid Ekonomihögskolan medverkar i flera spännande event under Framtidsveckan vid Lunds universitet den 18-25 oktober 2021. Årets tema är Genombrott.

Måndag 18 oktober

Innovation i kristider - det långsiktiga perspektivet
PLATS Lunds stadsbibliotek Atriumgården | TID 16:30-17:30 | Kräver föranmälan
Det sägs att nöden är uppfinningens moder, men påverkar kriser vad som uppfinns när? Hör forskaren Josef Taalbis föreläsning om när och varför vi uppfinner och innoverar.
Josef Taalbi är en universitetslektor på Hållbara omställningar över tid och rum och Ekonomisk-historiska institutionen vid Ekonomihögskolan.
Föreläsningen är på engelska.

Genombrott för antikonsumism - ambivalensens potential för ett hållbart samhälle
PLATS E7, Campus Helsingborg och online | TID 14:00-15:00 | Kräver föranmälan
Är det bättre att åka tåg till Prag än charter till Mallorca? Eller köpa en ny elbil och skrota den gamla? Hur mycket påverkar egentligen mina vardagsbeslut klimatet? I detta samtal diskuterar forskare sambandet mellan hållbar konsumtion och modern livsstil. Går det alls ihop?
Från Ekonomihögskolan medverkar Carys Egan-Wyer, fil dr i företagsekonomi, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Tisdag 19 oktober

Banbrytande ledarskap med Oatly’s John Schoolcraft
PLATS Online | TID 09:00-10:00 | Kräver föranmälan
Oatly’s stora genombrott på marknaden beror till stor del på att Global Chief Creative Officer John Schoolcraft helt slopat marknadsavdelningen. Istället har han skapat the Department of Mind control, idén är enkel men briljant. Kreatörer är en naturlig del av alla typer av möten, och svarar endast för sig själva. Full kreativ frihet! John Schoolcraft kommer i samtal med Carys Egan-Wyer, lärare och forskare på Ekonomihögskolan, berätta om sin banbrytande syn på ledarskap. 
Samtalet förs på engelska.

EUs gröna giv – hur effektiv är den?
PLATS
Universitetshusets aula, Lund | TID 12:00-14:00 | Kräver föranmälan
Klimatförändringarna går allt snabbare och de kommande åren krävs stora insatser för att komma till rätta med temperaturstigningen. För att snabba på klimatarbetet har EU-kommissionen lanserat ”EU:s gröna giv”.
Från Ekonomihögskolan medverkar Susanne Arvidsson, docent i företagsekonomi och Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi.

From Robots to Rust: Artificial Intelligence and Sustainable Development
PLATS Online | TID 17:00-18:00 | Kräver föranmälan
COMPUTE -forskarskolan, AI Lund och Agenda 2030 Graduate School håller ett offentligt seminarium där sambandet mellan hållbarhet och artificiell intelligens kommer diskuteras.
Från Ekonomihögskolan medverkar Juan Ocampo, doktorand inom Entreprenörskap på Företagsekonomiska institutionen.
Seminariet förs på engelska.

Torsdag 21 oktober

Att förstå corona och dess konsekvenser – lärdomar från en pandemi
PLATS Universitetshusets aula, Lund I TID 12:00-13:00 I Kräver föranmälan
Att förstå Corona – fjärde delen av en podd på tema corona. Medverkar gör forskare från Ekonomihögskolan, Centrum för ekonomisk demografi, LTH, Medicinska fakulteten samt Heidi Avellan från Sydsvenskan. Under ledning av Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia och prorektor vid Ekonomihögskolan.

 

Med reservation för eventuella ändringar. Eventen ovan är utvalda på grundval av att det i programmet framgår att en eller flera av Ekonomihögskolans forskare medverkar i programpunkterna.