Friday talks: En radikalt ny ansats för att motverka korruption

Webbinarium

Dagens gäst är Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Samtalsledare är Louise Bringselius, docent i organisation och ledning vid Ekonomihögskolan.

Bo Rothsteins nyutgivna bok Controlling Corruption: The Social Contract Approach, (Oxford University Press, 2021), utgör diskussionsunderlag för dagens samtal.

Registering är obligatorisk

Frågor och ytterligare information: inspa@ehl.lu.se


Friday talks är en webinarieserie kring en aktuell forskningspublikation eller ett aktuellt ämne, som arrangeras inom ramen för Institute for Public Affairs vid Ekonomihögskolan. Institute for Public Affairs, som leds av Louise Bringselius, är en tvärvetenskaplig samarbetsplattform för policynära forskning och dialog kring politik och förvaltning med särskilt fokus på Sverige.

14 maj 2021
14:00–15:00

Lokal

This is an online meeting.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 14 maj 2021.

Anmälan

Kontakt

Louise Bringselius

inspa@ehl.lu.se