Friday talks: Poliskultur - om inkludering och sexism inom Polismyndigheten

Webbinarium

Dagens gäster är:

  • Jens Rennstam, docent i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
  • Anders Ivarsson-Westerberg, professor i offentlig organisation vid Södertörns högskola
  • Lisa Bjurwald, journalist och författare.

Samtalsledare är Louise Bringselius, docent i organisation och ledning vid Ekonomihögskolan.

Diskussionsunderlag för dagens samtal är:

Registrering är obligatorisk

Frågor och ytterligare information: inspa@ehl.lu.se


Friday talks är en webbinarieserie kring en aktuell forskningspublikation eller ett aktuellt ämne, som arrangeras inom ramen för Institute for Public Affairs vid Ekonomihögskolan. Institute for Public Affairs, som leds av Louise Bringselius, är en tvärvetenskaplig samarbetsplattform för policynära forskning och dialog kring politik och förvaltning med särskilt fokus på Sverige.

28 maj 2021
14:00–15:00

Lokal

This is an online meeting.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 28 maj 2021.

Anmälan

Kontakt

Louise Bringselius

inspa@ehl.lu.se