Hedersdoktorer föreläser om välbefinnande och illusion av kontroll

Föredrag

Ekonomihögskolans hedersdoktorer 2023 Anne McCants och Helga Nowotny promoveras den 26 maj. Den 25 maj håller de var sin föreläsning med anledning av utnämningen.

Helga Nowotny och Anne McCants, våra nya hedersdoktorer. Foto: Heimo Aga och James McCants.

Helga Nowotny är professor emerita i vetenskapliga och tekniska studier vid ETH i Zürich och tidigare ordförande i Europeiska forskningsrådet. Hon har varit nydanande inom sitt forskningsfält med publikationer inom ämnen som social tid, vetenskapliga kontroverser, nyfikenhet, samt osäkerhet och samhällspåverkan kopplat till digitalisering.

Årets andra hedersdoktor, Anne McCants, innehar Ann F. Friedlaender-professuren i historia vid MIT. Hon har ett brett forskningsintresse – historisk demografi, materiell kultur, tidigmodern handel och konsumtion, välgörenhet, relationen mellan ekonomisk tillväxt och levnadsstandard – men också frågeställningar kring tillämpningen av samhällsvetenskaplig forskningsmetodik.

Helga Nowotny föreläser om The Challenges of Generative AI for Academia: What Happens If We No Longer Understand What We Make?

Anne Mc Cants föreläser om Understanding Well-Being Through the Lens of Economic History

25 maj 2023
13:00–14:15

Lokal

Crafoordsalen
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC1
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund

Anmälan

Anmälan är stängd.

Kontakt

Peter Kjällkvist

peter.kjallkvist@ehl.lu.se

Telefon: 0708-471272