Industrianvändning vid ESS och MAX IV: Mediatorbolagens roll

Seminarium

Samverkansseminarium: Big Science and Society/BISS Inledande seminarium i deltemat om industrianvändning och mediatorbolag.

Fotograf: Salar Haghighatafshar

 

BISS – Big Science and Society är ett av Lunds universitets sex tematiska samverkansinitiativ. Inom BISS sammankopplas universitetets forskare med aktörer inom privat och offentlig sektor i publika seminarieaktiviteter för att diskutera särskilt viktiga frågor kring relationerna mellan ESS och MAX IV och omgivande samhälle.

Välkomna till ett seminarium om industrianvändning av ESS och MAX IV och den roll som så kallade mediatorbolag kan ta. Instrumenten vid forskningsanläggingarna blir allt mer specialiserade och därmed potentiellt svårtillgängliga för icke-specialister. Samtidigt finns en växande bransch av företag, internationellt såväl som i Lund, som specialiserat sig på att utföra avancerade analyser och experiment åt industrin och som har spetskompetens i att använda de tekniker som kommer att finnas vid ESS och MAX IV. Vid seminariet medverkar två sådana mediatorbolag i Lund, samt representanter för ESS och MAX IV, och forskare som studerar hur användarsamhällena utvecklas och växer över disciplin- och branschgränser. Seminariet följs av mingel med mat och dryck.

Välkomna till Piratensalen, Grand Hotel, 21 november, 16:30-18:30 med efterföljande mingel. Anmälan är obligatoriskt och platserna begränsade.

Program:

 • Välkommen och inledningsord
  Bo Ahrén, vicerektor för samverkan, Lunds Universitet
   
 • Introduktion till anläggningarna: Organisation, användning, produktivitet
  Olof Hallonsten, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet
   
 • Industrianvändning och mediatorbolag i omvärlden
  Björn Walse, SARomics Biostructures AB
   
 • Hur arbetar mediatorbolag och hur kan de utvecklas för att möta behoven?
  Anna Stenstam, CR Competence AB
   
 • Paneldiskussion: 
  Helene Sjögren, Ferring Pharmaceutical AB
  Sindra Peterson Årsköld, ESS
  Tomas Lundqvist, MAX IV
  Anna Stenstam, CR Competence AB
  Björn Walse, SARomics Biostructures AB
   

Moderator och kontakt: Olof Hallonsten, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet

Läs mer om BISS

Anmälan via formuläret nedan.

Fill out my online form.

21 november 2017
16:30

Lokal

Grand Hotel Lund
Bantorget 1
222 29 Lund